• Jhonny beck ble et registrert medlem for 5 måneder, 1 uke siden